اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی  
dr taheritorbati1403

دکتر حمیدرضا طاهری تربتی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه)

صفحه خانگی: http://prof.um.ac.ir/hamidtaheri/

 

 

torbatheidarie heidari

دکتر علی حیدری

نماینده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در کارگروه

 saeedemoghadam

مهندس مهدی سعیدی‌مقدم

نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی

dr rezaeekermaninasabpor

دکتر محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3