اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی -غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد

 
dr gholizadeh

دکتر مصطفی قلی زاده

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه)

صفحه خانگی:http://prof.um.ac.ir/m_gholizadeh/

 

noei

دکتر سید حسین نوعی باغبان

نماینده دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی

صفحه خانگی: http://noie.profcms.um.ac.ir/

davood ghorone

 

دکتر داود قرونه

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

صفحه خانگی: http://d.ghoroneh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR


 

people.png

لیلا رضایی مقدم

عضو متخصص و با تجربه در حوزه زیرنظام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی (دبیر کارگروه)

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3