اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

dr taheritorbati1403

دکتر حمیدرضا طاهری تربتی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه)

صفحه خانگی: http://prof.um.ac.ir/hamidtaheri/

elmikarbordi saljoghi

دکتر محمد جواد حسین زاده سلجوقی

نماینده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در کارگروه


dr akbar jafari

 دکتر اکبر جعفری

نماینده دانشگاه فنی و حرفه‌ای

davood ghorone

دکتر داوود قرونه

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

صفحه خانگی: http://hpourreza.profcms.um.ac.ir/

hedayati

مهندس مصطفی هدایتی باویل

عضو متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام دانشگاه فنی و حرفه‌ای (دبیر کارگروه)


rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3