اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

dr gholizadeh

دکتر مصطفی قلی زاده

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه)

صفحه خانگی:http://prof.um.ac.ir/m_gholizadeh/

hadad sabzevar

دکتر محسن حداد سبزوار

نماینده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در کارگروه


 

lotfi

 مهندس محسن لطفی

نماینده دانشگاه فنی و حرفه‌ای

porreza

دکتر حمیدرضا پوررضا

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

صفحه خانگی: http://hpourreza.profcms.um.ac.ir/

hedayati

 

مهندس مصطفی هدایتی باویل

عضو متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام دانشگاه فنی و حرفه‌ای (دبیر کارگروه)


 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3