اهداف:

 • شناسایی نقاط ضعف و قوت و چالش‌ها و فرصت‌های مؤسسه‌های استان
 • نهادینه‌سازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه‌‎های استان
 • ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی و اداری و پشتیبانی در مؤسسه‌های استان
 • افزایش بهره‌وری با استفاده از فرایند نظام‌مند نظارت و ارزیابی در مؤسسه‌های استان
 • تضمین کیفیت نظام‌مند درمؤسسه‌های استان از طریق بررسی وضعیت موجود با استانداردهای ملی و منطقه‌ای
 • پاسخگو نمودن مؤسسه‌های استان نسبت به عملکرد و کیفیت فعالیت‌ها و برنامه‌های خود
 • حمایت و پشتیبانی از نوآوری‌ها در ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری در سطح آموزش عالی استان
 • جلب مشارکت مؤسسه‌ها، نهادها و انجمن‌های استان در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری
 • کمک به شکل‌گیری شبکه‌های ارزیابی و تضمین کیفیت در سطح زیرنظام‌ها و مؤسسه‌های استان

 

وظایف هیأت استانی:

تحلیل زیرنظام‌ها

 • شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالش‌ها و فرصت‌های مؤسسه‌های آموزش عالی استان و پیگیری راهکارهای تضمین کیفیت آن‎‌ها
 • ارائه گزارش تحلیلی به طور سالانه به مرکز از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی و اداری و پشتیبانی مؤسسه‌ها و زیرنظام‌های مستقر در استان

برنامه ریزی‌، نظارت و ارائه گزارش مستمر از مؤسسه‌های استان

 • نظارت و ارزیابی مستمر بر چگونگی انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و اداری و پشتیبانی واحدها و مؤسسه‌های استان
 • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت
 • نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌ها و خط مشی مرکز
 • ثبت و ضبط دقیق گزارش‌ها و تشکیل پرونده و بایگانی سوابق نظارتی و ارزیابی برای هر یک از مؤسسه‌های استان
 • تهیه و تدوین برنامه سالیانه نظارت و ارزیابی استانی و ارسال آن به مرکز
 • پیگیری موارد ارجاعی از سوی مرکز و ارسال نتایج آن به مرکز

ارزیابی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت

 • تلاش برای نهادینه‌سازی شبکه‌های ارزیابی درونی و تضمین کیفیت در مؤسسه‌های استان
 • نظارت بر روند ارزیابی درونی و برنامه‌های بهبود کیفیت در گروه‌ها و واحدهای استانی
 • پیگیری برنامه‌ها و اقدامات بهبود کیفیت بر اساس نتایج ارزیابی درونی واحدها و گروه‌های مؤسسه‌های استان
 • حمایت از مؤسسه‌ها، نهادها و انجمن‌های استان در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری

فرهنگ‌سازی و توانمدسازی مؤسسه‌ها

 • نظارت بر برنامه‌های توانمندساز مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان مؤسسه‌های استان
 • برگزاری کارگاه‌ها، گردهمایی‌ها و سمینارها در راستای ارتقاء کیفی مؤسسه‌ها
 • تلاش برای فرهنگ‌سازی در مؤسسه‌های استان به منظور پاسخگو بودن نسبت به کیفیت عملکرد برنامه‌های خود
 • فرهنگ‌سازی به منظور بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی در نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های استان
 • مشارکت فعالانه اعضا و کارشناسان هیأت استانی در همایش‌ها، نشست‌ها، کارگاه‌ها و دروه‌های توانمندسازی برگزار شده از سوی مرکز

تعامل و همکاری در استان

 • تعامل نظام‌مند و روش‌مند با واحد مدیریت نظارت و ارزیابی در زیرنظام‌های آموزش عالی استان
 • تعامل با نهادهای اعتباربخشی، سطح بندی و رتبه‌بندی در سطوح منطقه‌ای و ملی
 • همکاری و تعامل با انجمن‌های علمی و تخصصی غیردولتی مورد تأیید وزارت در ارزیابی بیرونی واحدهای دانشگاهی در استان
 • همکاری و همراهی با گروه‌های اعزامی از سوی مرکز
 • همکاری و تعامل با مرکز در خصوص ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های دولتی استان

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3