ممنوعیت تغییر رشته، انتقال و انتقال توام با تغییر رشته مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) برای دانشجویان پذیرفته شده با سوابق تحصیلی به دوره های پذیرش با آزمون

photo 2024 05 27 12 50 37

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3