مراسم تکریم از آقای دکتر مصطفی قلی زاده و معارفه آقای دکتر حمیدرضا طاهری تربتی

مراسم تکریم و معارفه دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت روز دوشنبه 7خرداد ماه 1403با حضور رییس دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین اعضای دبیرخانه درمحل حوزه ریاست برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر میرزایی شهرابی رییس دانشگاه فردوسی مشهد با اهدا لوح به آقای دکتر مصطفی قلی زاده، بابت زحمات و خدمات ارزنده ایشان در مدت زمان تصدی در سمت "دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی" تقدیر و تشکر کرد  و دکتر حمیدرضا طاهری تربتی را بعنوان دبیر جدید معرفی گردید.

دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این جلسه بر نکات زیر، تاکید کردند:
- توجه ویژه به تحول و گذار از دانشگاه‌های نسل ۲ و ۳ در استان به دانشگاه‌های نسل ۴ و ضرورت بررسی و نظارت جامع بر این امر
- در نظر گرفتن و تهیه اطلاعات موثقی که برای آمایش آموزش عالی مورد نیاز است و در حقیقت تصمیم سازی برای جهت‌گیری های اصلی در آمایش آموزش عالی استان خواهد بود.
- توجه ویژه به شرایط خاص کشور طی چند ماه آتی و تلاش مضاعف برای اینکه خللی در کارها به وجود نیاید بلکه اقداماتی رو به جلو، مثبت و تحولی انجام شود.

photo 2024 05 29 07 41 32

 

photo 2024 05 29 07 41 16

photo 2024 05 29 07 41 23

photo 2024 05 29 07 41 29

 

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3