1. اخبارهیأت نظارت
  2. اخبار سایر دانشگاه‌ها
  3. ابلاغیه‌های وزارتی
  4. رویدادهای علمی
21/08/1397
2018-11-12-05-33-17  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/22 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بازدید به عمل آورد.نتیجه...
21/08/1397
2018-11-12-05-29-49 بازدید از دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/21 به سرپرستی آقای دکتر علی حائریان از دانشکده فنی...
21/08/1397
2018-11-12-05-27-19  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/20 به سرپرستی آقای دکتر احمد رضا بهرامی از دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید به عمل...
21/08/1397
2018-11-12-05-23-54  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/20 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت توس چینی بازدید به عمل آورد.نتیجه...
13/08/1397
2018-11-04-06-09-56   گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/13 به سرپرستی آقای دکتر احسان صابریان از دانشگاه تربت حیدریه بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در...
13/08/1397
2018-11-04-06-04-47 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/12 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مجتمع تولیدی چینی مقصود بازدید به عمل آورد.نتیجه...
12/08/1397
2018-11-03-11-14-24  اولین جلسه کارگاه ویژه اعضای تخصصی شبکه تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان­‌های خراسان رضوی و شمالی در هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی تشکیل شد....
12/08/1397
2018-11-03-11-07-06    کارگاه یک روزه ارزیابی درونی و تدوین برنامه­‌های بهبود کیفیت گروه­‌های آموزشی توسط هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی و شورای هماهنگی دانشگاه‌­ها...
07/08/1397
2018-10-29-06-38-18 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/6 به سرپرستی آقای دکتر سعید احمدی از مرکز آموزش علمی-کاربردی موسسه تصمیم‌یار‌ توس بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در...
07/08/1397
2018-10-29-06-35-24 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/2 به سرپرستی آقای دکتر سعید احمدی از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی بازدید به عمل آورد.نتیجه...
02/08/1397
2018-10-24-09-21-16 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/24 به سرپرستی آقای دکتر سرگلزایی از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ثامن الحجج مشهد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح...
01/08/1397
2018-10-23-06-10-57 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/1 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از دانشگاه نیشابور بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و...
01/08/1397
2018-10-23-05-31-58 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/30 به سرپرستی آقای دکتر هومن قهرمانی از دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در...
29/07/1397
2018-10-21-05-47-09 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/28 به سرپرستی آقای دکتر محمد رضا رمضانی‌آل از دانشگاه آزاد گلبهار بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی...
25/07/1397
2018-10-17-09-04-53 دومین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم آموزش عالی به تاریخ 97/7/24 در محل معاونت امور سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی استان ساعت 14-17 برگزار شد. در این جلسه برای اقدامات مربوط به جلسه گذشته و مستندات مربوط...
24/07/1397
2018-10-16-08-09-26  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/24 به سرپرستی آقای دکتر حسین انصاری از مرکز علمی کاربردی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان خراسان‌رضوی بازدید به...
24/07/1397
2018-10-16-06-22-34       با خبر شدیم فرزند عزیز سرکار خانم دکتر کاظمی عضو محترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی به رحمت خدا رفته است. به...
24/07/1397
2018-10-16-05-57-47  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/23 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از موسسه آموزش عالی غیر دولتی -غیر انتفاعی سلمان بازدید به عمل آورد.نتیجه...
24/07/1397
2018-10-16-05-53-04  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/23 به سرپرستی آقای دکتر صابریان از گروه پژوهشی فیزیک بنیادی پایش بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه...
23/07/1397
2018-10-15-05-20-10 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/22 به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از دانشگاه پیام نور کلات، دانشگاه پیام نور درگز و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز درگز بازدید...
21/07/1397
2018-10-13-10-07-38  برای مشاهده کامل خبر دستگیری عاملان اصلی فروش مدارک دانشگاهی داخلی و خارجی جعلی اینجا کلیک کنید
18/07/1397
2018-10-10-07-30-37 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/18 به سرپرستی آقای دکتر رمضانی‌آل از دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید منتظری مشهد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در...
16/07/1397
2018-10-08-05-51-52 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/15 به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح...
16/07/1397
2018-10-08-05-25-41 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/15 به سرپرستی آقای دکتر جباری  از مرکز آموزش علمی و کاربردی علمی صنعتی استان خراسان رضوی بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید...
14/07/1397
2018-10-06-09-52-55 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/14 به سرپرستی آقای دکتر بهروز مهرام  از مراکز آموزش علمی و کاربردی قوچان، یکدانه شرق و دانشگاه پیام نور قوچان بازدید به...
14/07/1397
751-7  پیروی مصوبات کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از وقوع جرایم آموزش عالی استان و پیگیری های انجام شده سه نفر از عاملان اصلی فروش مدارک دانشگاهی داخلی و خارجی جعلی با دستور قاطع بازپرس شعبه 751...
11/07/1397
2018-10-03-10-22-48    گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/9 به سرپرستی خانم دکتر صدیقه کاظمی از آموزشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه الزهرا (س)بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید...
09/07/1397
2018-10-01-06-13-28 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/8 به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سناباد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از...
03/07/1397
2018-09-25-09-51-49   اولین جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از وقوع جرائم آموزش عالی آزاد با حضور نمایندگان محترم :   دادستان استان خراسان رضوی استانداری استان خراسان رضوی سازمان بازرسی خراسان...
19/06/1397
2018-09-25-07-35-21  هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در نهمین نشست عادی خود، ماده  10 آیین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری را تآیید کرد. در دستور سی و...
17/06/1397
2018-09-25-07-35-42   روزهای چهارشنبه چهاردهم، لغایت پانزدهم شهریور، سال جاری در محل پژوهشگاه شیمی ایران برگزارشد. در این نشست دو روزه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به ساماندهی آموزش عالی و حفظ جایگاه آموزش...
17/06/1397
2018-09-25-07-37-58  شبکه استانی تضمین کیفیت آموزش عالی راه اندازی می شود   دکتر سعدان زکایی ، رئیس مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ناتک) در هشتمین نشست هیات های استانی نظارت،...
17/06/1397
2018-09-25-07-37-23  ساماندهی آموزش عالی یک تکلیف قانونی است و اجرای آن از سال تحصیلی جدید آغاز می شود   دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هشتمین نشست هیات های نظارت ، ارزیابی و و تضمین کیفیت...
25/04/1397
2018-07-16-08-44-58      دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی با اشاره به سیاست‌های کیفی سازی آموزش عالی وزارت علوم گفت: تعدادی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و...
20/04/1397
2018-07-11-06-13-58باسمه تعالی یکصد و هفتمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر...
19/04/1397
2018-07-10-05-50-41 هشتاد و هشتمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزاد روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان...
16/04/1397
2018-07-07-08-41-45  آقای دکتر کافی رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی صبح امروز شنبه 16/4/97 در نشستی صمیمی با اعضای دبیرخانه و کارشناسان این هیأت شرکت کرد . در ابتدای این نشست...
13/04/1397
2018-07-04-07-22-32 نود و پنجمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی روز سه شنبه مورخ 1397/4/12 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي...
13/04/1397
2018-07-04-07-14-22 پنجاه و یکمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور  روز چهارشنبه مورخ 1397/4/13 ساعت 10 الي 12در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان...
19/03/1397
2018-06-09-08-12-00    دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر رضا پیش قدم استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را  به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشگاه...
02/03/1397
2018-05-23-04-38-40   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/3/1 به سرپرستي خانم دکتر تکتم محتشمی ازمرکز آموزش علمی و کاربردی تربت حیدریه 1 و دانشگاه پیام نور تربت...
29/02/1397
2018-05-19-06-15-24  جلسه تقدیر از از اعضای قبلی همچنین کارگروه‌های تخصصی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمن کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی در ساعت 17 روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1397 در سالن شورای سازمان...
25/02/1397
2018-05-15-05-15-16   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي به تاريخ97/2/23 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد آدینه بازديد به عمل آورد....
24/02/1397
2018-05-14-04-43-51   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/25 به سرپرستي آقای دکتر احسان صابریان ازمرکز آموزش علمی و کاربردی آستان قدس رضوی  بازديد به عمل آورد....
22/02/1397
2018-05-12-05-02-10 پنجاه و ششمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)  روزچهارشنبه  مورخ 1397/2/19 ساعت 10 الي 12در محل...
22/02/1397
2018-05-12-04-46-52   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/20 به سرپرستي آقای دکتر مسعودی ازمرکز آموزش علمی و کاربردی حج و اوقاف بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
22/02/1397
2018-05-12-04-44-09   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/19 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان از موسسه آموزش عالی آزاد آذران  و جهان علم بازديد به عمل آورد. نتيجه...
20/02/1397
2018-05-14-04-48-10   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/20 به سرپرستي آقای دکتر جهانگیر مسعودی ازمرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان خراسان رضوی بازديد به...
18/02/1397
2018-05-08-09-18-11گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/18 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار  ازمرکز آموزش علمی ـ کاربردی خوارزمی خراسان رضوی بازديد به عمل آورد. نتيجه...
18/02/1397
2018-05-08-09-05-57   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/18 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی (دبیر این هیاْت )از پیام نور واحد نیشابور وشهر فیروزه  بازديد به عمل...
17/02/1397
2018-05-07-05-45-50 هشتاد و هفتمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  غیردولتی - غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد  روز یک شنبه مورخ 1397/1/16 ساعت 13 الي 15در...
17/02/1397
2018-05-07-05-39-07  دومین جلسه مستقل  كارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فنی وحرفه ای روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 ساعت 13 الي 15در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع...
10/02/1397
2018-04-30-05-05-42  طی حکمی از سوی آقای دکتر کافی رئیس هیاْت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی عضو هیاْت مرکز  و معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی...
10/02/1397
2018-04-30-04-59-09   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/8 به سرپرستي آقای دکتر احمدی  ازمرکز آموزش علمی و کاربردی فنی حرفه ای خراسان رضوی بازديد به عمل آورد....
04/02/1397
2018-04-24-09-47-00انتصاب آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی به عنوان عضو حقوقی در چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی: طی حکمی از سوی آقای دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و...
03/02/1397
2018-04-23-09-19-23   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/4 به سرپرستي آقای دکتر سعید رضا خداشناس ازمرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بازديد به عمل...
03/02/1397
1   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/3 به سرپرستي آقای دکتر احسان صابریان ازمرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 بازديد به عمل آورد. نتيجه...
03/02/1397
2018-04-23-09-13-35   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/3 به سرپرستي آقای دکتر هادی جباری نوقابی ازمرکز آموزش علمی و کاربردی بازرگانی نمایندگی استان خراسان رضوی...
01/02/1397
2018-04-21-08-58-06   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقا و فناوری استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/2 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار ازمرکز آموزش علمی و کاربردی خانه کارگر جمهوری...
01/02/1397
2018-04-21-08-55-41   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/1 به سرپرستي آقای دکتر بهروز مهرام ازمرکز آموزش علمی و کاربردی اداره کل میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری استان...
01/02/1397
2018-04-21-04-40-20   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/1/30 به سرپرستي دکتر محسن نوغابی ازمرکز علمی و کاربردی نیروی انتضامی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در...
29/01/1397
2018-04-18-16-00-55   گروه منتخب هيأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي به  تاريخ97/1/28 به سرپرستي آقای دکترعلی جهان و مهندس میرزایی ازموسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه بازديد به...
28/01/1397
2018-04-17-08-13-46 پنجاهمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور  روز سه شنبه مورخ 1397/1/28 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان...
27/01/1397
2018-04-16-05-01-33   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/1/26 به سرپرستي آقای دکترعلی جهان و مهندس ساقی ازموسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
27/01/1397
2018-04-16-04-55-42   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/1/22 به سرپرستي آقای دکتر سید عبدالکریم سجادی ازمرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق مشهد بازديد به عمل آورد. نتيجه...
23/12/1396
2018-03-14-07-09-12باسمه تعالی یکصد و پنجمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1396/12/22 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای...
21/12/1396
2018-03-12-10-14-59 اولین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی روز دو شنبه مورخ 1396/12/21 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات وفناوری...
21/12/1396
2018-03-12-10-01-21   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ96/12/21 به سرپرستي آقای دکتر کوچکی ازدانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
19/12/1396
2018-03-10-07-05-47 هشتاد و ششمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی   و موسسات اموزش عالی آزاد   روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 ساعت 9...
19/12/1396
2018-03-10-06-06-14   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ96/12/15 به سرپرستي آقای دکتر سعید خداشناس ازدانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
15/12/1396
2018-03-06-07-37-22 نود و چهارمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی  روز سه شنبه مورخ 1396/12/15 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در...
15/12/1396
2018-03-06-06-53-38   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزيابي وتضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به  تاريخ96/12/15 به سرپرستي آقای دکتر محسن نوکاریزی ازمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد...
15/12/1396
2018-03-06-06-51-33   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به تاريخ 96/12/16 به سرپرستي آقای دکترمحمد رضا نصیری  از دانشکده دامپزشکی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد  بازديد به عمل آورد....
14/12/1396
2018-03-05-08-44-00   گروه منتخب هيأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي به  تاريخ96/11/25 به سرپرستي آقای دکترعلی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی بازديد به عمل آورد. نتيجه...
12/12/1396
2018-03-03-08-13-10   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي  در تاریخ 96/12/08 و 96/12/09به سرپرستي آقای دکتر سید هادی ابراهیمی  از دانشگاه حکیم سبزواری (همه دانشکده ها و خوابگاه ها...
09/12/1396
2018-02-28-06-05-57   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي از  تاريخ96/12/06 تا96/12/08   به سرپرستي آقای دکتر هادی جباری  نوقابی از دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  -موسسه...
09/12/1396
2018-02-28-06-00-49    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/5به سرپرستي آقای دکتر علی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد آفتاب بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
09/12/1396
2018-02-28-05-59-01   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/5به سرپرستي آقای دکتر علی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد امین  بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
07/12/1396
2018-02-26-06-06-08   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/05 به سرپرستي آقای دکترحسین جعفری ثانی  از دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی برداسکن بازديد به عمل...
07/12/1396
iran-msrt-96-11-30   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/5 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار  ازدانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی بازديد به عمل آورد. نتيجه...
07/12/1396
2018-02-26-06-01-42   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/2 به سرپرستي آقای دکتر مهرداد مهری  ازدانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
07/12/1396
2018-02-26-06-00-12   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/2 به سرپرستي آقای دکتر هادی جباری نوقابی از مرکز آموزشی علمی - کاربردی هتل درویشی بازديد به عمل آورد. نتيجه...
06/12/1396
2018-02-25-07-13-55   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/30 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد مهندسان بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
30/11/1396
2018-02-19-10-59-15   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/29 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد کیمیا گستر راشد بازديد به عمل آورد. نتيجه...
30/11/1396
2018-02-19-10-58-32   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي در تاريخ 96/11/28 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس بازديد به عمل آورد....
25/11/1396
2018-02-14-07-09-56   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/24 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد  اندیشه سازان بازديد به عمل آورد. نتيجه...
25/11/1396
2018-02-14-06-07-57 یکصد و چهارمین جلسه (دومین جلسه دوره چهارم )هيأت نظارت ،ارزیابی  و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 ساعت 17 الی 19  در محل دفتر رئیس تشکیل شد . در...
24/11/1396
2018-02-13-18-52-50   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/23 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد  دی سیستم بازديد به عمل آورد. نتيجه...
23/11/1396
2018-02-12-06-35-30   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/21 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد مشکات بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح...
21/11/1396
2018-02-10-09-34-10     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/18 به سرپرستي آقای دکتراحسان صابریان از مرکز علمی کاربردی تصمیم یار توس  بازديد به عمل آورد....
21/11/1396
2018-02-10-08-07-59  پنجاه و پنجمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی روز چهار شنبه مورخ 1396/11/18 ساعت 8الي 10 در محل دبيرخانه هيأت...
17/11/1396
2018-02-06-11-01-31     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/17 به سرپرستيآقای دکتر بذر افشان از دانشکده الهیات  دانشگاه فردوسی مشهد  بازديد به عمل...
16/11/1396
2018-02-05-07-59-56 پنجاه و چهارمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  دانشگاه فنی و حرفه ای روز چهار شنبه مورخ 1396/11/11 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان...
16/11/1396
2018-02-05-07-54-55 گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/15 لغایت 96/11/13  به سرپرستي آقاي دكتر بهروز مهرام  از دانشگاه ها ، موسسات...
11/11/1396
2018-01-31-14-07-29 نود سومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  مراكز آموزش علمي كاربردي روز سه شنبه مورخ 1396/11/10 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي...
11/11/1396
2018-01-31-12-21-23 هشتاد و پنجمين جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي روز يك شنبه مورخ 1396/11/08 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي...
11/11/1396
2018-01-31-12-18-12 گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي در تاريخ 96/11/9 به سرپرستي آقاي دكترهادی جباری نوغابی ازمركز آموزش علمی - كاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان...
08/11/1396
2018-01-28-07-18-38   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/8 به سرپرستي آقاي دكترهادی جباری نوغابی ازمركز آموزش علمی - كاربردی مدیریت صنعتی مشهد بازديد به عمل آورد....
07/11/1396
2018-01-27-07-29-49  چهل و نهمین جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه پیام نور در روز چهار شنبه به تاریخ   1396/11/4 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي...
27/10/1396
2018-01-17-12-32-46   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/26 به سرپرستي آقاي دكتر محمد رضا رمضانی آل   ازمركز آموزش علمی - كاربردی شركت صنايع خيام الكتريك...
27/10/1396
2018-01-17-12-30-12    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/25 به سرپرستي آقای دکترجعفری ثانی   ازعلمی کاربردی کشت و صنعت جوین  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-28-56    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/25 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی  از علمی کاربردی شهرداری جغتای  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-27-26      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/24 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی   از غیر دولتی ثامن نیشابور  بازديد به...
27/10/1396
2018-01-17-12-25-52    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/24 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی  از دانشگاه پیام نور درود  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-24-13    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/24 به سرپرستي آقای دکتر دجعفری ثانی   ازدانشگاه پیام نور جوین  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-20-53     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/25 به سرپرستيآقای دکتر حامد کامل نیا از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد  بازديد به...
27/10/1396
2018-01-17-12-18-58         گروه منتخب  هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/26 به سرپرستيآقای دکتر جوان جعفری از دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه...
23/10/1396
2018-01-13-06-52-26               گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/23 به سرپرستي آقای دکتر برزو مهرام از...
20/10/1396
2018-01-10-14-35-56      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/20 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار  از موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی...
20/10/1396
2018-01-10-14-34-06      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/16 به سرپرستي آقای دکتر سید هادی ابراهیمی   ازمرکز اموزش علمی - کاربردی شرکت شهرک...
20/10/1396
2018-01-10-14-32-07      گروه منتخب  هيأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/11 به سرپرستي آقای دکتر محمد لگزیان از دانشکده علوم...
20/10/1396
2018-01-10-14-28-13      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/17 به سرپرستي آقای دکتر محسن خداد سبزوار  از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی...
20/10/1396
2018-01-10-14-25-53       هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 96/10/18 به سرپرستي آقای مجتبی بذر افشان از مرکز علمی و کاربردی شهرداری مشهد  بازديد به...
16/10/1396
2018-01-06-10-09-22   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/5 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی  از موسسه آموزش عالی غیر دولتی حکیم طوس  بازديد به عمل آورد....
16/10/1396
2018-01-06-10-06-47   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/3 به  سرپرستي اقای دکتر نصیری ازپژوهشکده علوم و صنایع غذایی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح...
16/10/1396
2 گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 96/10/2  به سرپرستي خانم دکتر موذن زاده  ازمرکز اموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر2 بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
16/10/1396
2018-01-06-10-01-46موسسه اموزش عالی غیر دولتی فردوس مشهد   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/2 به سرپرستي آقاي دكتر قهرمانی ازموسسه اموزش عالی غیر دولتی فردوس مشهد بازديد به...
16/10/1396
2018-01-06-09-59-10بازدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی   هيأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي در  تاريخ96/9/29 به سرپرستي آقاي دکترگوهری اباد  ...
16/10/1396
2018-01-06-09-56-35بازدید دانشگاه پیام نور واحد مشهد   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 95/8/20 به سرپرستي اقای دکتر جباری از موسسه آموزش عالي غير دولتي خردگرایان مطهر ...
16/10/1396
2018-01-06-09-54-06    مركز آموزش علمی - كاربردی خبرنگاران   هيأت نظارت ، ارزیابی  و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در تاريخ 96/8/30 به سرپرستي اقای دکتر جعفری ثانی...
16/10/1396
2018-01-06-08-13-10    آغاز به کار چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی         چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،...
11/09/1396
2017-12-02-08-19-15انتخاب کارشناس هیأت نظارت و ارزیابی استان به عنوان کارمند نمونه در هفته دولت در مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند روز سه‌شنبه 14/06/1396 طی مراسمی از کارمندان   نمونه دانشگاه فردوسی...
11/09/1396
2017-12-02-08-13-57 تقدیر از هیأت نظارت استان خراسان رضوی در خصوص تدوین آیین نامه نظارت و ارزیابی  
11/09/1396
2017-12-02-08-12-00تقدیر از هیات های استانی در خصوص هم اندیشی و تدوین آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت  ...
11/09/1396
2017-12-02-08-07-47  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز دوشنبه 96/5/23 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیأت از دانشگاه پیام نور واحد باخرز بازديد...
11/09/1396
2017-12-02-08-05-39برگزاری چهل و هشتمین کارگروه دانشگاه پیام نور چهل و هشتمین جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه پیام نور در روز چهار شنبه به تاریخ   1396/05/16 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي...
11/09/1396
2017-12-02-08-02-11 تسلیت درگذشت پدر آقای دکتر حسین صابری    
11/09/1396
2017-12-02-07-45-40  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه تاريخ 96/3/30 به سرپرستي آقای دکتر نیازمند از مرکز آموزش علمی کاربردی گروه کارخانجات پارت لاستیک رضوی، بازديد به عمل...
11/09/1396
2017-12-02-07-35-14  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز دوشنبه تاريخ 96/3/29 به سرپرستي آقای دکتر شریفی از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی خراسان، بازديد به عمل آورد. نتيجه...
11/09/1396
2017-12-02-07-32-31  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز شنبه تاريخ 96/3/27 به سرپرستي آقای دکتر حسن زاده از مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران...
11/09/1396
2017-12-02-07-30-09  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي در روز چهارشنبه­ به تاريخ 96/3/17 به سرپرستي آقای دكتر حائریان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ثامن الحجج...
11/09/1396
2017-12-02-07-28-15  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز سه شنبه­ به تاريخ 96/3/9 به سرپرستي خانم دكتر پریرخ از آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه الزهرا مشهد، بازديد به عمل آورد....
11/09/1396
2017-12-02-07-25-58برگزاری یکصد و دومین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت­ علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی یکصد و دومین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت­ علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در ساعت 16...
11/09/1396
2017-12-02-07-22-24  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ،تحقیقات و فناوری خراسان رضوي روز چهارشنبه 96/2/27 به سرپرستي آقایان دکتر سعید رضا خداشناس و دکتر علی اصغر مولوی موسسات آموزش عالی قوچان،...
11/09/1396
2017-12-02-07-00-32برگزاری سومین جلسه هم اندیشی دبیران منتخب هیأت‌های استانی سومین جلسه هم اندیشی دبیران منتخب هیأت‌های استانی و مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 24 و 25 اردیبهشت ماه...
11/09/1396
2017-12-02-06-55-51 هشتاد و سومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي   هشتاد و سومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي روز چهارشنبه مورخ 96/02/20ساعت...
11/09/1396
2017-12-02-06-46-30  گروه منتخب هيأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری روز شنبه­ به تاريخ 96/2/11 به سرپرستي آقای دكتر حائریان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران و فنی و حرفه ای دختران و آموزشکده...
11/09/1396
2017-12-02-06-30-49  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، فناوری خراسان رضوي روز شنبه 96/2/9 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاه های پیام نور کلات و درگز بازديد به عمل...
11/09/1396
2017-12-02-06-26-29 ​ گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي روز يكشنبه به تاريخ 96/02/03 به سرپرستي آقاي دكتر بهروز مهرام از موسسه آموزش عالي غيردولتي عطار بازديد به...
11/09/1396
2017-12-02-06-23-47هشتاد و دومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي     هشتاد و دومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي روز چهارشنبه...
07/09/1396
1-29-1389 شاخص های رتبه بندی هیأت های نظارت و ارزیابی استان   تشکیل منظم جلسات هیأت های نظارت و ارزیابی استان حداقل ماهی یکبار و ارائه صوزتجلسات به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی آموزش...
07/09/1396
1390-1391 بازدیدهای انجام شده       از مهر سال 1390 لغایت 15 شهریور 1391 بازدیدهای متعددی از موسسات و مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی انجام شده است که تعداد این بازدیدها به...
23/08/1396
2017-11-14-05-53-29 انتصاب اعضای هیات استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان رضوی      
21/08/1396
2017-11-12-08-40-57 گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه‌شنبه 96/8/9 به سرپرستي آقای دکتر حائریان از دانشگاها و مراکز آموزش عالی شهرستان تربت حیدریه مرکز...
21/08/1396
2017-11-12-08-27-19 انتصاب آقای دکتر حسین جعفری ثانی به عنوان دبیر و عضو حقوقی هیأت استانی
21/08/1396
2017-11-12-07-33-17   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز دوشنبه تاريخ 96/8/15 به سرپرستي آقای دکتر خواجوی از مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهد،...
21/08/1396
2017-11-12-07-15-25     گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه 96/8/9 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاها و مراکز آموزش...
01/01/794
2018-01-10-14-30-33     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/19 به سرپرستي آقای دکتر سعید خداشناس   از مرکز علمی کاربردی موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا...
28/07/1397,
2018-10-20-10-45-25 بر اساس ابلاغ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه، سرکارخانم وجیهه هوشیار به مدت 4 سال برای تصدی سمت ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی عطار تعیین...
23/07/1397,
2018-10-15-06-40-25    معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تحقق اهداف کلان این حوزه و برخورداری از منابع انسانی کارآمد و شایسته، دوره های ارتقای "شایستگی های تدریس" مدرسان مدعو (غیر هیات علمی) را برگزار می کند. این دوره ها توسط کالج دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. این  طرح در قالب یک کارگاه...
14/07/1397,
2018-10-06-09-28-32  بر اساس ابلاغ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه، حجت الاسلام ولمسلمین آقای کریم عبداللهی نژاد به مدت 4 سال برای تصدی سمت ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توس تعیین...
21/06/1397,
2018-09-12-06-41-51 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه شماره 108601/ و مورخ 5//1396/22 ) مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسرار اقدام به تشکیل ...
21/06/1397,
2018-09-12-06-36-09 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه شماره 108601/ و مورخ 5//1396/22 ) مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاویان اقدام به تشکیل ...
21/06/1397,
2018-09-12-06-25-06 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه شماره 108601/ و مورخ 5//1396/22 ) مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سلمان اقدام به تشکیل ...
21/06/1397,
2018-09-12-06-12-25 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه شماره 108601/ و مورخ 5//1396/22 ) مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارس رضوی اقدام به تشکیل ...
21/06/1397,
2018-09-12-06-06-47 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه شماره 108601/ و مورخ 5//1396/22 ) مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اقبال لاهوری اقدام به...
21/06/1397,
2018-09-12-05-57-35 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه شماره 108601/ و مورخ 5//1396/22 ) مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خردگرایان مطهر اقدام به...
21/06/1397,
2018-09-12-05-56-04 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه شماره 108601/ و مورخ 5//1396/22 ) مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاندیز اقدام به...
20/06/1397,
2018-09-12-08-23-12 شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی آغاز به کار کرد: ترکیب این شورا حسب آیین‌نامه به شرح ذیل است: 1) رییس دانشگاه استان(رییس شورا) 2)مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه استان(دبیر شورا) 3) دو نفر از روسای مراکز و واحد‌ها به انتخاب روسای مراکز و واحدها 4)دو نفر عضو علمی آشنا...
20/06/1397,
2018-09-11-08-11-26 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه شماره 108601/ و مورخ 5//1396/22 ) مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سناباد گلبهار اقدام به...
10/04/1397,
isc  پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)نتايج دومين و سومين دوره رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام را به صورت همزمان اعلام نموده است كه دانشگاه فردوسي مشهد موفق به كسب رتبه 31 در رتبه‌بندي سال 2015-2014 و رتبه 30 در رتبه‌بندي سال 2016-2015 گرديده است و در مجموع نسبت به اولين دوره ارزيابي‏، 5 پله...
09/04/1397,
2018-06-30-07-07-52  مشهد- ایرنا- رئیس دانشگاه نیشابور گفت: قرارداد همکاری بین المللی بین این مرکز آموزش عالی و دانشگاه علوم و فناوری چین در زمینه طرح های تحقیقاتی در حوزه باستان شناسی امضا شد.     حسن صادقی سمرجانی که به همراه هیاتی از دانشگاه نیشابور جهت شرکت در سمینار علمی- پژوهشی به کشور چین سفر...
10/02/1397,
2018-04-30-05-53-36مسابقات استانی بتن مقاوم و اقتصادی در 24 گروه یک تا سه نفری از دانشگاه های خراسان رضوی در موسسه آموزش عالی بیهق سبزوار  در فروردین 97 برگزار شد  
11/09/1396,
2017-12-02-08-22-14     نشست شورای روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی منطقه9 روزسه شنبه 21 شهریور ماه جاری با حضور مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی و روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 به میزبانی دانشگاه...
11/09/1396,
6-7-96 در این همایش دو روزه، سخنرانانی مانند آقای دکتر توفیقی (وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری) آقای دکتر خدایی (رییس سازمان سنجش) و آقای دکتر بازرگان (استاد دانشگاه تهران) به تبیین مفهوم و شرایط تضمین کیفیت پرداختند. همچنین میزگردهایی تخصصی، با موضوع ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی تشکیل و چالش ها و...
21/08/1396,
2017-11-12-08-24-02 گروه منتخب هیات ناتک عتف خراسان رضوی به سرپرستی دکتر حسین جعفری ثانی به نمایندگی از مرکز ناتک وزارت علوم تحقیقات و فناوری   روز شنبه ۱۳۹۶/۸/۲۰ در هیات ناتک عتف گیلان حضور یافتند و ضمن تبادل نظر از برخی موسسات آموزش عالی غیر دولتی شهر رشت بازدید...
21/08/1396,
2017-11-12-07-51-35    نودیکمين جلسه كارگروه تخصصي مراكز دانشگاه جامع علمي كاربردي استان روز سه شنبه مورخ 1396/8/9 از ساعت 8 تا10 با حضور اعضاء در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان تشكيل...
01/01/794,
2018-09-10-05-55-08 شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی آغاز به کار کرد: ترکیب این شورا حسب آیین‌نامه به شرح ذیل است: 1) رییس دانشگاه استان(رییس شورا) 2)مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه استان(دبیر شورا) 3) دو نفر از روسای مراکز و واحد‌ها به انتخاب روسای مراکز و واحدها 4)دو نفر عضو علمی آشنا...
08/07/1397
2018-09-30-07-26-42  برای مشاهده اسامی موسسات فاقد مجوز اینجا کلیک کنید
23/08/1396
2017-11-14-10-32-37    اداره کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، اسامی 7 موسسه فاقد مجوز از وزارت علوم برای برگزاری  دوره های آموزش عالی آزاد ، کلاس...
23/08/1396
2017-11-14-07-55-07     کلیه زیر نظام های آموزش عالی استان خراسان رضوی می توانند عكس هاي خود را از فضای  دانشگاه  ها، برنامه ها و مناسبت های...
01/01/786
2017-11-14-08-32-33 اطلاعیه ممنوعیت دانشگاه صنایع و معادن برای ایجاد شعبه در سایر نقاط...
03/11/1396
2018-01-23-07-51-02   برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید qaus.alzahra.ac.ir  
03/11/1396
2018-01-23-07-46-39   برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراحعه فرمایید   http://www.pmhei.ir/