ردیفپایان‌نامه

 

 

 

1

 

ارزیابی مقایسه‌ای کیفیت عناصر برنامه درسی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

open-book  

رشته: علوم تربیتی - برنامه‌ریزی درسی

   
writer  

پدیدآور: حمیدرضا خدابخشی استاد راهنما: محمد امینی استاد مشاور: حمید رحیمی

   
school  

دانشگاه کاشان

   
pen  

کلید واژه:کیفیت - ارزشیابی درونی - ارزشیابی بیرونی - آموزش عالی - دانشجویان -quality

2

   تهدیدات و فرصت‌های پدیده جهانی شدن بر آموزش عالی                                                                    

 open-book

رشته: علوم انسانی

                                                                                                                               textbox2

textbox3

 

 writer

پدیدآور: زهرا مهاجری طهرانی استاد راهنما: عفت عباسی استاد مشاور: محمدرضا سرمدی

 

 school

دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران

 

 pen

کلید واژه: جهانی شدن - آموزش عالی - فناوری

 

 

3

تعیین میزان تنوع در آموزش عالی ایران با تاکید بر ماموریت گرایی

open-book  

رشته: علوم تربیتی - برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی

   
writer  

پدیدآور: سینا قائدی استاد راهنما: ابراهیم صالحی عمران استاد مشاور: غلامرضا گرائی‌نژاد

   
school  

دانشگاه مازندران

   
pen  

کلید واژه:تنوع گرایی - ماموریت گرایی - آموزش عالی

 

 

 4

 بررسی عوامل موثر در بین المللی شدن آموزش عالی ایران با تاکید بر زبان آموزش علم در دانشگاه

open-book  

رشته: علوم تربیتی - برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی

                                                                                                            textbox2

   
writer  

پدیدآور: نسرین اصغرزاده استاد راهنما: اباصلت خراسانی استاد مشاور: مقصود فراستخواه                      

 

     
school  

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

     
pen  

کلید واژه: زبان آموزش علم - آموزش عالی ایران - بین المللی شدن

 

 

 

5

 بررسی اکتشافی تجارب بی‌عدالتی در آموزش عالی ایران

open-book   رشته: علوم تربیتی - برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی
   
writer   پدیدآور: مهدی مهدی استاد راهنما: محمد یمنی‌دوزی سرخابی استاد مشاور: مرتضی رضایی‌زاده
   
school   دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
   
pen   کلید واژه : آموزش عالی - برابری - تجارب بی عدالتی - عدالت - طرح اکتشافی

 

 

6

 بررسی تطبیقی الگوهای توسعه کمی و کیفی آموزش عالی در کشورهای ایران، سوئد و نروژ

open-book    رشته: علوم تربیتی - آموزش و پرورش تطبیقی

                                                                                           textbox2

textbox3

writer   پدیدآور: اکبر اسماعیلی استاد راهنما: احمد آقازاده استاد مشاور: فرخنده مفیدی
 
school   دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
   
pen   کلید واژه : صنعت فناوری عالی - آموزش عالی - ایران - سوئد - نروژ - بررسی تطبیقی - اینترنت - منابع کتابخانه‌ای - توسعه  

 

 

 

7


 طراحی سناریوهای آینده آموزش عالی استان قم

open-book   رشته: علوم انسانی
 
writer   پدیدآور: معصومه خدام استاد راهنما: حسین معینی استاد مشاور: اسماعیل چزانی شراهی
 
school
 
دانشگاه حضرت معصومه (س)
 
pen   کلید واژه : سناریو پردازی - آینده و آینده پژوهی - آموزش عالی

 

 

 

8

 مبانی تعامل در آموزش عالی از منظر اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان: کاربرد تئوری مفهوم‌سازی بنیادی

open-book رشته: علوم تربیتی - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ـ تعلیم و تربیت
 
writer پدیدآور: هما ساسولی استاد راهنما: مسعود خنجرخانی
 
school دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 
pen کلید واژه : تعامل - مبانی - آموزش عالی

 

 

9

 تحلیل نابرابری فرصت‌ها در دسترسی به آموزش عالی دولتی در استان آذربایجان غربی

 open-book   رشته: علوم تربیتی - مدیریت آموزشی

 

 writer   پدیدآور: مهدی نجاری استاد راهنما: محمد حسنی

 

 school   دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 pen   کلید واژه: آموزش عالی - دسترسی - نابرابری

 

10

 ارزیابی میزان برخورداری دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران از معیارهای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی

open-book رشته: علوم تربیتی - مدیریت آموزشی                                                                                             textbox2

 

 

writer پدیدآور: زهرا مرادی پریخانی استاد راهنما: حسن قلاوندی استاد راهنما: محمد حسنی استاد مشاور: میرمحمد سید عباسزاده    

 

 

 

school دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی     

 

 

 

pen کلید واژه: آموزش عالی - بین المللی سازی آموزش عالی - رویکردهای بین المللی سازی    

 

11

 مطالعه خلقیات دانشگاهیان ایرانی در توسعه آموزش عالی: مطالعه موردی مکانیزم‌های آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های کردستان و علامه طباطبایی

open-book    رشته: علوم تربیتی - برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی
 
writer   پدیدآور: سارا معروفی استاد راهنما: خلیل غلامی استاد مشاور: کمال خالق‌پناه
 
school   دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 
pen   کلید واژه : خلقیات - آموزش عالی - توسعه

 

 

12

 تحلیل مؤلفه‌های خصوصی سازی آموزش عالی در دانشگاه‌های جامع شهر تهران

open-book    رشته: علوم تربیتی - مدیریت آموزشی
 
writer   پدیدآور: زلیخا ولی محمدی استاد راهنما: هدا سادات محسنی استاد مشاور: مریم سادات قریشی خوراسگانی
 
school   دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی
 
pen   کلید واژه : خصوصی سازی - آموزش عالی - خصوصی سازی آموزش عالی - دانشگاه جامع

 


 

 

 

 
ردیفپایان‌نامه

 

13

 

تدوین چارچوب مشارکت دانشجویان در آموزش عالی کشاورزی ایران

open-book  

رشته: مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ـ آموزش کشاورزی

   
writer  

پدیدآور: زهرا تیموری استاد راهنما: سعید محمد زاده

   
school  

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

   
pen  

کلید واژه: مشارکت دانشجویان  - آموزش عالی - آموزش عالی کشاورزی - ایران

 

14

 نظام برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی ایران‌ ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌ها

 

open-book رشته: علوم تربیتی - برنامه‌ریزی درسی

                                                                                                                                                                                           textbox2

   textbox3

writer پدیدآور: مژده وزیری استاد راهنما: زهره سرمد
school دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

 

pen کلید واژه: آموزش عالی - برنامه ریزی درسی - ایران

 

 

15

نقش مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی شهر شیراز

open-book رشته: علوم تربیتی - مدیریت آموزشی                                                                                                                                                           textbox2

 

writer پدیدآور: سیامک خواجه میرکی استاد راهنما: آروین توکلی

 

school دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

pen کلید واژه : مدیریت دانش - موسسات آموزش عالی

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3